Barnarp i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län i Småland. Barnarp, församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Tveta härad; 2.997 (1989) 3.259 (1995), 3.228 (2000), 3.240 (2006) invånare. Barnarp består av kuperad skogsbygd, nu delvis tätbebyggd. Cirka 80 fornlämningar, flertalet på gravfält, är i huvudsak av den äldre järnålderns karaktär (rösen, domarringar, stensättningar). Ett par hyttruiner (Tabergs bergslag) från 1600-talet finns. Kyrkan av sten härstammar från cirka 1200. Den förlängdes mot öster på 1400-talet och ombyggdes till korskyrka 1686. Vapenhuset i väster tillkom 1688 och sakristian i öster 1708. Takmålningarna av Johan Kinnerus är från 1730, inredningen i huvudsak från 1600-talets slut och 1700-talets början. En dopfunt från 1100-talets slut är bevarad. Ortnamnet (1343 in...Barnæthorp) innehåller thorp 'nybygge'. Förleden har antagits innehålla plur. av barn, angivande att ett jordaskifte har skett.


Närligande socknar i väster: Norrahammar och Månsarp, i söder: Byarum och Ödestugu, i öster: Rogberga, och i norr: Ljungarum.


Bruk

Gårdar

Personliga verktyg