Gryteryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Gislaved kommun, Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 186 invånare (2006). Gryteryd är en kuperad, sjö- och mossrik, glesbyggd skogsbygd. Här finns knappt 25 fornlämningar: några stenåldersboplatser samt spridda gravar av bronsålderns och den äldre järnålderns typer (rösen, stensättningar av växlande form, domarringar), i ett fall på ett litet gravfält. Nuvarande bygd är grundlagd under medeltiden. Kyrkan av sten byggdes 17621764 och ersatte en medeltida träkyrka. Tornet tillkom 1822. Tunnvalvet, läktarbröstningen och bänkgavlarna har målad dekor från 1772. Predikstolen är gjord av Sven Nilsson Morin 1791. – Ortnamnet (1337 in Grytorydh) är bildat till ordet gryta, en avledning till gryt 'stenig mark', och ryd 'röjning'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Hallands län, i öster: Södra Hestra, och i norr: Sandvik.


Gårdar

Personliga verktyg