Södra Hestra i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Gislaved kommun, Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 726 invånare (2006). Södra Hestra består av kuperad, glesbebyggd skogsbygd med två smala dalar längs Öster- och Västeråarna. Cirka 35 fornlämningar är kända. Förutom talrika lösfynd finns åtta boplatser och en hällkista från stenåldern; i övrigt drygt 25 rösegravar av bronsålderstyp. Kyrkan av sten med torn och halvrunt kor byggdes 18281830 och ersatte en medeltida stenkyrka från 1300-talet. Från denna har predikstolen från 1703 samt dopfunten från 1200-talet bevarats. –Ortnamnet (1311 ecclesie estræ) är bildat till fornsvenska hester, med en omstridd innebörd, snarast kanske 'skottskog', 'lågskog'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Gryteryd, i söder: Kinnared i Hallands län, i öster: Villstad, och i norr: Burseryd och Sandvik.


Gårdar

Personliga verktyg