Jällundtofta i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Hylte kommun, Småland (Hallands län), Västbo härad; 75 invånare (2006). Jälluntofta är en kuperad, glesbebyggd skogsbygd vid sjön Jällunden i Nissans vattenområde. Cirka 50 fornlämningar är kända, ett par stenåldersboplatser, några spridda gravar och tre gravfält av den äldre järnålderns karaktär. Nuvarande bygd har tillkommit under medeltiden. Kyrkan av sten med torn och halvrund sakristia bakom koret stod färdig 1861 och ersatte en medeltida stenkyrka. Altartavlan är målad av Bengt Nordenberg 1863. En romansk dopfunt är bevarad. –Ortnamnet (1268 in Jæluntomptom) innehåller en pluralform av ordet tomt. I förleden ingår sjönamnet Jällunden, som har tolkats som 'stormsjön' e.d.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Långaryd, i söder: Södra Unnaryd, i öster: Bolmsö och Ås och i norr: Kållerstad.


Gårdar

Personliga verktyg