Långaryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Hylte kommun, Småland (Hallands län), Västbo härad; 1.368 invånare (2006). Långaryd består av en småbruten dalgångsbygd längs Nissan, omgiven av sjö- och mossrik skogsbygd. Drygt 100 fornlämningar är kända, varav cirka 20 stenåldersboplatser längs Nissan. I övrigt märks spridda rösen, högar och treuddar samt ett mindre gravfält, allt troligen från äldre järnåldern. Nuvarande bygd är äldst medeltida. Kyrkan av sten med torn och halvrund sakristia bakom altaret invigdes 1816 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bland annat överförts en äldre altaruppsats från 1704 och dopfunten av mässing från 1702. –Ortnamnet (1303 de Langaryd), som lånats från kyrkbyn, innehåller svag form av adjektiv fornsvenska langer 'lång' och ryd 'röjning', 'öppen plats'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Kinnared och Torup i Hallands län, i söder: Färgaryd, i öster: Södra Unnaryd, Jälluntofta och Kållerstad, och i norr: Reftele, Villstad, Södra Hestra och Gryteryd.


Gårdar

Personliga verktyg