Bottnaryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, före detta församling i Skara stift, Jönköpings kommun i nordvästra Småland (Jönköpings län), Mo härad; Bottnaryd som sedan 2002 ingår i församlingen Norra Mo; Bottnaryd består av kuperad skogsbygd på vattendelaren mellan Tidan och Nissan. Cirka 150 fornlämningar är kända: enstaka eller i små gravfält belägna gravar från bronsålder och äldre järnålder (rösen, kvadratiska stensättningar, domarringar). Nuvarande bygd är äldst medeltida. Den tornlösa spånklädda korskyrkan av timmer med tresidigt kor är byggd 1666. I sydöstra hörnet finns ett gravkor för Johan Printz. Interiören har en rik målningsdekor från 1693–1695 av Anders Falck. Altaruppsatsen tillkom 1677 och predikstolen 1666. Från kyrkans medeltida föregångare har bevarats dopfunten från 1200-talet. Gunillabergs herrgårds karolinska huvudbyggnad av timmer uppfördes på 1660-talet för Johan Printz och bevarar en ålderdomlig karaktär med kakelugnar och väggmålningar från 1700-talets senare del. Herrgården är byggnadsminne sedan 1976. Ortnamnet (1346 in Bothnarydh) innehåller en form av botten 'vik', syftande på den namngivande gårdens läge intill en vik. Efterleden är ryd 'röjning'.

Bottnaryd, tätort i Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), 25 km väster om Jönköping; 723 invånare (2006). Bottnaryd är industriort med plast- och träindustri samt mekanisk industri.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Älvsborgs län, i söder: Mulseryd, i öster: Sofia, Järstorp och Bankeryd, och i norr: Skaraborgs län.


Gårdar

Personliga verktyg