Mulseryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, före detta församling i Skara stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Mo härad; Mulseryd, som sedan 2002 ingår i församlingen Norra Mo, är en starkt bruten höglandsbygd kring övre Nissan med gles bebyggelse i höjd- och strandlägen. Cirka 215 fornlämningar är kända; förutom en hällkista från stenåldern och några rösen av bronsålderstyp dominerar stensättningar, domarringar, stenkretsar och resta stenar från äldre järnåldern. Nuvarande bygd uppkom under medeltiden. Den spånklädda timmerkyrkan stod färdig 1660 och förlängdes mot öster med ett tresidigt kor 1793. Tornet tillkom 1801. Fragment finns av väggmålningar från 1600-talet. Under medeltiden fanns en kyrka också i Jära. –Ortnamnet (1530 Multzserid) innehåller troligen det gamla namnet på Mulserydssjön, *Muldsio, och ryd 'röjning', 'öppen plats'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Strängsered, Grönahög och Ölsremma i Älvsborgs län, i söder: Norra Unnaryd och Stengårdshult, i öster: Angerdshestra, Norrahammar, Sofia och Järstorp, och i norr: Bottnaryd.


Gårdar

Personliga verktyg