Norra Unnaryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, före detta församling i Skara stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Mo härad; 365 (1995), 355 (2000), 354 (2003) invånare. Norra Unnaryd som sedan 2006 ingår i Norra Mo församling, består av skogsbygd vid övre Nissan med bebyggelse i höjdlägen. Cirka 70 fornlämningar finns. Hälften är rösen av bronsålderstyp, i övrigt domarringar och resta stenar från äldre järnåldern. Vid Vallgårda finns ödekyrkogård, bytomt och fossil åkermark till en helt övergiven kyrkby. Den tornlösa träkyrkan från 1714 förlängdes mot öster med ett tresidigt kor 17931795 och mot väster 1894; föregångaren var troligen medeltida. –Ortnamnet (1346 apud ecclesiam Unnarydh) antas innehålla en form av det fornsvenska mansnamnet Unne. Efterleden är ryd 'röjning', 'öppen plats'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Ölsremma och Ljungsarp i Älvsborgs län, i söder: Öreryd och Stengårdshult, i öster: Bondstorp och Angerdshestra, och i norr: Mulseryd.


Gårdar

Personliga verktyg