Odensjö i Barnarp

Från Wiki
Version från den 11 juli 2009 kl. 01.51 av 90.231.214.90 (Diskussion)

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

By i Barnarp socken i Jönköpings län. Odensjö, beläget ungefär en mil söder om gamla Jönköpings stad, var vid slutet av 1600-talet en väl sammanbyggd by vid norr stranden av Odensjön, som numera heter Barnarpssjön. Odensjö by bestod då av följande gårdar: Förrbacken, Lillegård, Skattegård, Toregård, Västergård, Ödegård och Östergård.

Odensjö Lillegård, Västergård och Ödegård ägdes av fru Catharina Bock av Nääs, död 1685. Odensjö Toregård, ägdes av kapten Nils Stierna, död 1689. Odensjö Skattegård ägdes till hälften av fru Maria Sophia Hillebrand, död 1697. Hon var gift med löjtnant Johan Larsson Bohm, som stupade 1676. Den andra hälften ägdes av bonden Swen Jönsson. Odensjö Östergård ägdes av RibbingarnaUlfsnäs i Öggestorp socken. Odensjö Förrbacken ägdes av landshövdingen Fabian Wrede, den bekante reduktionsmannen.

Catharina Bock, gift Rosenqvist av Åkerhult, pantsatte 1678 Västergården till rådman Håkan Månsson Ståhle för 450 Daler silvermynt och 1683 Lillgården och Ödegården för 500 Daler.

Magnus Granatenhielm, född Mörck år 1644, tog tjänst 1655 hos en kornett vid Smålands kavalleri och medföljde armén under alla Karl X Gustafs krig. Sedan gick han den långa vägen vid fältartilleriet i Jönköping och Stockholm. Han deltog som kapten i Karl XI:s krig, blev major 1678 och adlad 1681. Han inköpte 1677 halva Skattegården av fru Hillerbrand för 220 Daler, 1681 Toregården av Nils Stierna för 600 Daler och Förrbacken av Fabian Wrede för 600 Daler. Genom sin sista hustru, Elisabeth Ståhle, dotter till rådmannen, fick han 1687 Västergården, Lillegården och Ödesgården. Han bröt ut Toregården ur byn och byggde 1681 sätesgården Odensjö vid sjöns nordöstra strand. 1692 tillköpte han Östergården av Ribbingarna för 512 Daler och 1696 den andra halvan av Skattegården för 100 Daler. Granatenhielm blev sålunda slutligen ägare till hela byn. Han avancerade under Karl XII:s krig och fick generalmajors avsked 1706. Han avled 1714.

Två söner till Granatenhielm dog av sår efter slaget vid Narva. En tredje son, gift med Maria Elisabet Wiraenia, dog 1811. Vid sin död efterlämnade Granatenhielm sonhustrun och hennes fyra barn.

Innehåll

Undergårdar

Bruk

Torp

Backstugor

Andra byggnader på gården

Personliga verktyg