Vallsjö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, före detta församling i Småland, sedan 1947 ingående i Sävsjö församling, Västra härad. Vallsjö gamla kyrka är en romansk absidkyrka av sten med ursprungligt torn, byggd vid 1100-talets slut. Korportalen har skulpterat tympanon. Tornets övre delar förstördes i nordiska sjuårskriget 1568. Kyrkan övergavs sedan den nya byggts men restaurerades och återinvigdes 1951. Interiören har takmålningar från 1700-talets mitt, medan triumfbågsväggens målningar tillkom vid en reparation 1822. Vallsjö nya kyrka är en korskyrka av granit med torn och tresidigt kor, byggd 18901891.

Nationalencyklopedin


Se även Sävsjö.

Personliga verktyg