Rogberga i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län i Småland. Rogberga, före detta församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Tveta härad; 3.406 invånare (1994). Roberga, som sedan 2006 ingår i Rogberga-Öggestorp församling, består av en markant odlingsbygd i höjd- och dallägen, omgiven av kuperad skogsbygd med mossar. Cirka 65 fornlämningar är kända. Spridda stensättningar, ofta kvadratiska, och tre gravfält tillhör äldre järnåldern, ett gravfält och en runsten periodens yngre del. Kyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor byggdes 18671868 efter Ludvig Hawermans ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Altartavlan är målad av Mårten Eskil Winge 1869. Ett medeltida krucifix och en madonna från cirka 1200 har bevarats. –Ortnamnet (1310 jn Rugbiarghum) innehåller sädesslagsbeteckningen råg och plural form av fornsvenska biargh 'berg'.


Närliggande socknar i väster: Ljungarum och Barnarp, i söder: Ödestugu, i öster: Öggestorp och Hakarp, och i norr: Huskvarna.


Gårdar

Personliga verktyg