Bodh i Bankeryd

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Bankeryd socken i Jönköpings län.

Tidigaste skriftliga belägg, Boo 1549, från Jan Agertz forskning.

Ägare:

Enligt Gustav Vasas skatteregister år 1571, Halva skattebönder, änkan i Bodh.

13 januari 1713, skatte- och besittningsrätten till 1/4 Boo, såldes av Håkan Andersson Wid Dunkehalla, till dhess farbröders mågar, Bengt Erlandsson och Per Arfwidsson för 200 daler silvermynt.

17 april 1727, genom arf skifte, efter Karin Månsdotters arfwinga, enkan Elsa och pigan Elin Månsdotter, 3/5 av Boo 1/4, till brodern Swen Månsson som tillsammans med sina egna 2/5, blev ägare till 1/4.

15 november 1748, efter rättegångar om arv och likvids erläggande blev drängen Bonde Johansson och hans trolofwade, pigan Caisa Eriksdotter, nya ägare till 1/4 skattehemmanet Boo. I samband med tvisten benäms Bonde Johansson som Dannemannen, ährlig o beskiedlig,

14 juni 1751, stäms Måns Olofsson i Tornaryd, av ryttaren Bonde Johansson Malmberg och dess hustru Caisa Eriksdotter för att han icke skall wilja godwilligt giöra redo för Caisas arf efter sina föräldrar.

7 september 1758, Sedan Hovrättsrådet Hr Christian Fredrik Klingspor, vid mitt inträde i äktenskapet med min numera afledne man Bonde Johansson, förhulpit mig till att återfå mitt då för tiden i främmande händer warande mödernes jord 1/4 efter helt räknat eller hälften af skatte krono hemmanet Bo i Bankeryds sn och det utan att han för sådan sin möda och beswär tagit annan ärsättning än min och min Sahl mans försäkran att ifall wi skulle blifwa sinnade aflåta h:t att det till Hof Rätts Rådet för så mycket billigare pris aflåta skulle och mig Caisa Eriksdotter med och så vidare.

11 juni 1765, Isak Persson Brolin säljer till Swen Andersson i Skinnkärr samt dess hustru Lena Gustafsdotter, sin och sin hustrus systrar och svägerskor. Swen Andersson blir på så sätt ägare till 1/8 Bo.

8 november 1773, säljer Swen Andersson 1/8 Bo till Factorie smeden mäster Erik Lindqvist och dess hustru Sara Lillja.

25 mars 1776, säljer C F Klingspor, 1/4ding uti Krono Skatte Bo till dannemannen Abraham Håkansson i Domnaryd

20 februari 1793, säljer Eric Lindqvist med hustru Sara Lilja 1/8 uti krono skatte hemmanet Bo 1/2 till dannemannen Jöran Johansson i Flaskebo.

18 mars 1800, Lars Sjölander och Lisa Isacsdotter Brolin säljer 1/8 efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Bo till Faktorie Smeden Mäster Måns Nyman, under förbehåll att afskjedade Soldaten Jöns Isacsson Boo och hans hustru Kristin Andersdotter i hela deras lifstid må få behålla ett litet torp på förenämnda 1/8ings ägor, jemte sommarbete för en ko, deras arfwingar må flytta eller sälja husen efter föräldrarnas död.

3 augusti 1811, Nicolaus Pettersson med hustru Anna Chatarina Larsdotter och Elsa Isacsdotter, försäljer 1/8-dels mantal uti krono skatte hemmanet Bo till Factorie Smeden Pehr Nyman och dess hustru Elsa Jöransdotter i Äbbarp, 11 juni 1814, Håkan Abrahamsson med hustru Stina Bengtsdotter säljer sitt arv 1/10-dels mantal uti krono skatte hemmanet Boo till Gustaf Abrahamsson och hans hustru Caisa Larsdotter.

6 december 1813, Per Nyman med hustru Elisa Granberg säljer 1/8 mantal krono skatte hemmanet Boo till sin kära swåger Fact Smeden Mäster Johan Granberg och dennes kära hustru Catrina Abrahamsdotter

20 februari 1830, genom off auction säljes Johannes Granbergs 5 st omyndiga barns i möderne arf tillfallande fastighetsandel 1/24 mantal uti hemmanet Bodh till högstbjudande, factoristen P Nyman. I sammanhang härmed försäljer jag J Granberg mitt ägande 1/12 mantal i förenämnda Bodh till min swåger Factoristen Pehr Nyman och dess hustru Elsa Göransdotter.

25 april 1833, arfwingarna efter framlidne factori mästaren Pehr Nyman i Bodh försäljer till förre Nämndemannen Gustaf Lind i Bodh 1/8 mantal i Bodh.

21 november 1840, Magnus Göransson säljer till sina söner Johannes Magnusson Nyberg och dess hustru Johanna Larsdotter i Domnaryd Södergård samt Jonas Magnusson i Bodh med dess tillkommande hustru 1/16 mantal till dem vardera.

4 november 1843, Jag Johan Magnusson Nyberg med min hustru Johanna Larsdotter försäljer vårt 1/16 mantal krono skatte Bodh till wår Broder och Swåger Drängen Jonas Magnusson i Bodh, och dess tillkommande hustru.

1 maj 1847, Jonas Magnusson med hustru Sara Greta Jonasdotter försäljer 1/8-dels mantal uthi krono skatte Bodh till Nämndemannen Gustaf Lind med dennes hustru Caisa Larsdotter och Carl Johan Lindqvist med dess hustru Stina Charlotta Larsdotter, hälften till dem vardera, med förbehåll om en nu inhägnad jordegna till döfstumma pigan Maja Lisa Magnidotters begagnande uti hennes lifstid.

14 maj 1853, Abraham och Anders Jonsöners samt Susanna Jonsdotters med flera andelar i dödsboet efter enkan Annika Abrahamsdotter 1/20 mantal Bodh, till Nämndemannen Gustaf Lind.

16 november 1853, Gustaf Lind med hustru Kajsa Larsdotter säljer sin 1/10-del (ev 1/16) Bodh till sin son Carl Johan Lindqvist och dess hustru Stina Charlotta Larsdotter

5 november 1858, Clara Christina Gustafsdotter försäljer sin arvedel å mödernet, 1/56 mantal Bodh till sina bröder Axel Henrik och Otto August Lindqvist. 2 andra bröder Carl Johan och Adolf Fredrik Lindqvist säljer sina ärvda delar till de först nämnda bröderna, sammanlagda förvärvet blir då 3/8 mantal. Undantagandes från köpet görs för de jordrymder på ägorna som nu innehafvas av August Miller, Abraham och Anders Jonsöner samt Susanna Jonsdotter.

17 juli 1862, Olle August Gustafsson försäljer till sin svåger Sven Olofsson i Bränninge sitt ägande 3/16 mantal krono skatte Bodh.

9 februari 1863, Sven Olofsson säljer till sin svåger Axel Gustafsson 1/16 mantal krono skatte Bodh.

7 januari 1870, Sven Olofsson, säljer 1/8 mantal krono skatte Bodh till Gustaf Svensson och dennes hustru Kajsa Petersdotter i Westrelid.

22 juli 1879, Gustaf Svensson med hustru Cajsa Petersdotter säljer 1/8 mantal krono skatte Bod till Hemmansägaren Carl Johan Lindqvist och hans hustru Stina Lotta Larsdotter.

19 augusti 1888, testamenterar Axel Henrik Gustavsson och hans hustru Inga Cajsa Olofsdotter, sin egendom till fosterdottern Anna Sofia Gustafsdotter Alsing.

11 maj 1891, arvskifte efter C J Lindqvist, forts

17 december 1891, dödsboet ger gåva om 495 kvadratmeter till Sällskapet Bankeryds Missionsvänner, forts

8 maj 1894, lagfartsbevis för Karl Johan Florin och hans hustru Anna Sofia Alsing å Bodh 1:2 utgörande 1/4 mantal Bod 1, lagfart hade meddelats för Albert Florin och hans hustru Gertrud Florin enligt köpekontrakt 1 juli 1931, säljare var do den förstnämndes föräldrar.

1 november 1895, bouppteckning efter änkan Kristina Charlotta Larsdotter, 1/16 mantal Bodh vardera till Johan Alfred Lindqvist och Anna Sofia Lindqvist.

17 mars 1931, Bod 1:3 1/4 mantal Bod nr 1, köpare Gideon Almqvist och hans hustru Ida Almfors, säljare Johan Alfred Lindqvist och hans hustru Anna Sofia Lindqvist.

14 januari 1936, gåvobrev från Sällskapet Bankeryds Missionsvänner till Bankeryds Kristna Friförsamling av mark enligt ovan.

2 januari 1958, Bodh 1:3 1/4 mantal köpare Ragnar Almfors, säljare Gideon Almfors.

av Bill Landén.


Backstugor

Andra byggnader på gården

Personliga verktyg