Bosebo i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Gislaveds kommun i Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 165 invånare (2006). Bosebo är sjörik skogsbygd vid västgötagränsen. Cirka 25 fornlämningar är kända: ett tiotal stenåldersboplatser och cirka 15 gravar av bronsålderskaraktär, båda i regel invid vattendragen. Fast bebyggelse uppträdde först från och med medeltiden. Kyrkan av tegel med torn och smalare kor är byggd 1960 och ersatte en nygotisk träkyrka från 1895. Dess föregångare, en spånklädd timmerkyrka med smalare kor, byggdes 1652 och såldes tillsammans med de flesta inventarierna till Kulturhistoriska museet i Lund, där den återuppfördes 1894. Den har målningar samt predikstol av Sven Nilsson Morin från 1780-talet. – Ortnamnet innehåller i förleden genitiv av mansnamnet Bose och i efterleden -boda, en form av bod '(förvarings)bod'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Älvsborgs län, i söder: Burseryd och Villstad, och i öster: Våthult.


Gårdar

Personliga verktyg