Våthult i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Gislaved kommun, Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 276 invånare (2006). Våthult är en kuperad och myrrik, glesbebyggd skogsbygd. Knappt tio rösen och stensättningar från bronsålder och äldre järnålder är de enda kända forntida lämningarna. Kyrkan av sten är medeltida. Ett nytt smalare kor byggdes 17811785. Interiören har fragmentariska kalkmålningar från 1600-talet. Predikstolen från 1646 köptes från Villstads kyrka 1750. Dopfunten härrör från cirka 1200. –Ortnamnet (1375 j Watulta sokn) innehåller i förleden adjektivet våt, troligen åsyftande de närliggande kärrmarkerna. Efterleden är hult 'liten skog'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Bosebo, i söder: Villstad, i öster: Gislaved, och i norr: Mossebo och Sjötofta i Älvsborgs län.


Gårdar

Personliga verktyg