Burseryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Gislaved kommun, Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 1.383 invånare (2006). Burseryd är mossrik skogsbygd vid gränsen mot Västergötland. Där finns några boplatser och fyndplatser från stenåldern samt ett 20-tal spridda gravar av bronsålders- och äldre järnålderstyp. I huvudsak är Burseryd dock bebyggt från och med medeltiden. Kyrkan av trä byggdes 1752 och försågs med torn 1763. Dess föregångare, också av trä, var medeltida. Predikstolen tillkom 1632. Dopfunten från 1100-talet, signerad Arnbjörn, förvaras i Statens historiska museum. Lillklockan är gjuten 1238. – Ortnamnet (1350 Bursrydh), som ursprungligen avser kyrkbyn, innehåller troligen en form av bur 'förvaringsbod' och ryd 'röjning'.

Burseryd tätort i Burseryds församling, 25 km sydväst om Gislaved; 849 invånare (2006). I Burseryd ligger Burseryds bruk (järnbruk) samt en listfabrik.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Håcksvik och Kalv i Älvsborgs län, i söder: Sandvik och Södra Hestra, i öster: Villstad, och i norr: Bosebo.


Gårdar

Personliga verktyg