Färgaryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Hylte kommun, Småland (Hallands län), Västbo härad; 4.127 invånare (2006). Färgaryd är en glesbebodd och mossrik skogsbygd kring Nissan, numera delvis tätbebyggd i dalgången. Här finns ett 40-tal fornlämningar. Mer än hälften av dessa är stenåldersboplatser i sandmarker utmed Nissan och sjöarna, både från fångst- och bondestenålder. De övriga är spridda gravar av äldre järnålderns typer, främst stensättningar i stora treuddar. Nuvarande bygd härrör tidigast från medeltiden. Kyrkan av sten med torn och halvrunt kor stod färdig 1846 och ersatte en medeltida stenkyrka. Altartavlan av Mårten Eskil Winge uppsattes 1874. En medeltida dopfunt är bevarad. – Namnet (1311 Færghørydh, Færghærydh) är lånat från kyrkbyn. Det sammanhänger med sjönamnet Färgen och ånamnet Färgån, men det närmare sammanhanget är oklart.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Torup i Hallands län, i söder: Femsjö, i öster: Södra Unnaryd, och i norr: Långaryd.


Gårdar

Personliga verktyg