Femsjö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Hylte kommun, Småland (Hallands län), Västbo härad; 245 invånare (2006). Femsjö är en sjörik och kuperad, glesbefolkad skogsbygd. Ett tiotal förhistoriska fornlämningar är kända, bland annat ett par stenåldersboplatser samt spridda gravar av äldre järnålderns karaktär främst av stora treuddar. Nuvarande bygd har uppstått genom medeltida bosättning. En berömd offerkälla är helgad åt Sankt Sigfrid. Kyrkan av sten har medeltida ursprung och utvidgades mot norr och väster 17361739. Det låga tornet tillkom 1777. Kyrkorummets trätunnvalv har målningar från 1749. Altaruppsatsen från 1726 utökades 1744, samma år som predikstolen tillkom. Dopfunten är från 1200-talet. – Namnet (1350 Femsrydh) innehåller sjönamnet Femmen 'Skumsjön' och ryd 'röjning i skog'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Torup och Bredared i Hallands län, i söder: Lidhult i Kronobergs län, i öster: Södra Unnaryd, och i norr: Långaryd och Färgaryd.


Gårdar

Personliga verktyg