Järsnäs i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, före detta församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Tveta härad; 512 invånare (1992). Järsnäs som sedan 2006 ingår i Lekeryds församling, är ett brutet höglandsområde kring Huskvarnaåns övre sjösystem med strand- och höjdbebyggelse. Cirka 180 fornlämningar är kända. Flertalet är av bronsålderns och äldre järnålderns typer, belägna spritt och på fem mindre gravfält. Vid kyrkbyn finns ett höggravfält från yngre järnåldern. Övriga byar har medeltida ursprung. Kyrkan av sten har även den medeltida ursprung och tillbyggdes mot väster 1712. En korsarm av trä i norr tillkom 1766; den nybyggdes av sten 19051906 samtidigt som en korabsid uppfördes i söder och ett sidoställt torn i nordväst. Altaruppsatsen härrör från 1722. Ett senmedeltida triumfkrucifix är bevarat. –Ortnamnet (1336 Jærpsnæs) innehåller troligen ett mansbinamn Jærp(er) 'den brune'. Efterleden är ordet näs.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Svarttorp och Lekeryd, i söder: Forserum och Barkeryd, i öster: Flisby, Bälaryd och Lommaryd, och i norr: Haurida.


Gårdar

Personliga verktyg