Lekeryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Tveta härad; 2.594 (1995), 2.638 (2000), 2.662 (2006) invånare. Lekeryd består av öppna dalgångsbygder vid Huskvarnaån, omgivna av brutet odlingslandskap på höglandet. Cirka 260 fornlämningar är kända. Talrika spridda rösen och stensättningar (ofta kvadratiska) härrör från bronsåldern och äldre järnåldern. I Lekeryd finns även tre gravfält av den äldre järnålderns typ och åtta höggravfält från periodens yngre del. Den ovanligt stora romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Absiden är försedd med arkadbågar. Kyrkan förlängdes mot väster på 1730-talet och försågs med torn 1764. Interiörens takmålningar tillkom 1782. Altaruppsatsen av Johan Ullberg den yngre skänktes 1764. Ett altarskåp från cirka 1500 är bevarat liksom ett krucifix från cirka 1300 och ett Mariaskåp från 1400-talet. Predikstolen härrör från 1640-talet. En skulpterad dopfunt från cirka 1200 har bevarats. –Ortnamnet (1333 Lekaryd) innehåller troligen ordet lekare, som personbeteckning eller personbinamn, med innebörden 'gycklare', 'spelman' och ryd 'röjning'.

Lekeryd tätort i Jönköpings kommun, norra Småland (Jönköpings län); 763 invånare (2006). Lekeryd är beläget, 10 km öster om Huskvarna. Kommunen är dominerande arbetsgivare. Den största delen av arbetskraften pendlar till Jönköping eller Huskvarna.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Hakarp och Öggestorp, i söder: Forserum, i öster: Barkeryd och Järsnäs, och i norr: Svarttorp.


Gårdar

Personliga verktyg