Gnosjö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Gnosjö kommun, Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 4.900 invånare (2006). Gnosjö är en glesbebyggd, kuperad och mossrik skogsbygd, nu delvis tätbebyggd. Fem stenåldersboplatser i strandläge och enstaka lösfynd är de enda kända fornlämningarna. Den nuvarande bygden härstammar från medeltiden. Kyrkan av sten med torn, rudimentära korsarmar och tresidig smalare sakristia invigdes 1887. Den är orienterad i nord–sydlig riktning. Kyrkan föregicks av två träkyrkor, den yngre från 1718. Altartavlan är målad av Ludvig Frid 1885. Delar av en äldre altaruppsats och predikstol från 1700-talets slut, utförda av Sven Nilsson Morin, har bevarats. – Ortnamnet (1397 jnnan Gnoxrydh sokn) antas innehålla ett äldre sjönamn, troligen namnet på nuvarande Sjöarpssjön, och ryd 'röjning'. Efterleden har senare uppfattats som -sjö.

Gnosjö kommun i Jönköpings län, västra centrala Småland; 423 km2, 9.371 (2006) invånare. Kommunen omfattar fem församlingar, av vilka Gnosjö är folkrikast. Centralort är Gnosjö.

Gnosjö centralort i Gnosjö kommun, cirka 28 km nordväst om Värnamo; 4.364 invånare (2006). Gnosjö är beläget vid järnvägen Borås–Alvesta. Utmärkande är det stora antalet små och medelstora industriföretag som finns på orten.

Nationalencyklopedin


Socknar: Gnosjö, Kulltorp (del av), Källeryd, Kävsjö och Åsenhöga.

Tätorter: Gnosjö, Hillerstorp, Kulltorp, Marieholm och Nissafors.

Närliggande socknar i väster: Källeryd och Anderstorp, i söder: Kulltorp, i öster: Kävsjö, och i norr: Åsenhöga.


Gårdar

Personliga verktyg