Kulltorp i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, delad mellan Gnosjö och Värnamo kommuner, Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 1.615 invånare (2006). Kulltorp är en kuperad skogsbygd invid Storån och Store mosse med spridd bybebyggelse. Här finns cirka 80 bevarade fornlämningar. Förutom fem stenåldersboplatser och några spridda gravar från äldre järnåldern ligger de inom sex gravfält från yngre järnåldern. Kyrkan av sten är medeltida. Den brändes av danskarna 1564 och 1612 och försågs vid 1600-talets mitt med torn. År 1803 förlängdes kyrkan mot öster. Innertakets rika målningsdekor härrör från 1769 och kompletterades mot öster 1912. Predikstolen tillkom 1642. –Ortnamnet (1346 de Kuwlfthorpp, 1352 ecclesie Kuwlthorp, avskrift) har antagits innehålla ordet kuvul 'kåpa', 'kapuschong', använt som höjdbeteckning, och torp 'nybygge'. Även andra tolkningar har framställts.

Kulltorp tätort i Gnosjö kommun, sydvästra Småland (Jönköpings län), 12 km söder om Gnosjö; 327 invånare (2006). Kulltorp, som är beläget längs länsväg 152, har viss pendling till Gnosjö och Värnamo.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Anderstorp och Bredaryd, i söder: Forsheda, i öster: Kärda, Värnamo och Kävsjö, och i norr: Gnosjö.


Gårdar

Personliga verktyg