Kävsjö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Gnosjö kommun, Småland (Jönköpings län), Östbo härad; 2.212 invånare (2006). Kävsjö består av mindre odlingsbygder på slättland vid Store mosse och Storån samt kuperad, glesbebyggd skogsbygd i väster och norr. Cirka 165 fornlämningar är kända, bland annat ett stort bronsåldersröse samt några kvadratiska stensättningar och ett litet gravfält från äldre järnåldern. Vid Hädinge finns ett stort höggravfält från yngre järnåldern. Den spånklädda timmerkyrkan med smalare tresidigt kor byggdes 1775. Tornet från 1741 kvarstår från den föregående kyrkan, som troligen var medeltida men ombyggd 1725. Triumfkrucifixet och dopfunten härrör från 1200-talet. –Ortnamnet (1290 Kiæpsyo), lånat från en intilliggande sjö, innehåller ett ord besläktat med verbet kväva med oviss syftning. Efterleden är sjö.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Gnosjö och Kulltorp, i söder: Värnamo, i öster: Hagshult och Åker, och i norr: Åsenhöga.


Gårdar

Personliga verktyg