Hult i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Linköpings stift, Eksjö kommun, Småland (Jönköpings län), Södra Vedbo härad; 895 invånare (2006). Hult är en bruten höglandsbygd med spridd bybebyggelse, ofta i höjdlägen. De flesta av fornlämningarna ligger på sex höggravfält vid fyra av byarna, som går tillbaka till yngre järnåldern, medan de övriga tillkommit under medeltiden. Av tre kända runstenar är en bevarad. Av den äldre kyrkan återstår en ödekyrkogård. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn i norr och invändigt absidförsett kor i söder stod färdig 1841 och ersatte en romansk stenkyrka på annan plats. Interiören bevarar väl sin empirekaraktär. Den gamla kyrkans altaruppsats från 1673 är bevarad liksom en skulpterad dopfunt från 1200-talets början. Den märkliga orgeln är byggd av Sven Nordström 1841. På kyrkogården ligger Albert Engström begravd. –Ortnamnet (1284 parrochie Hvlz, 1298 Datum Hulti) innehåller ordet hult 'liten skog'.

Hult tätort i Eksjö kommun, nordöstra Småland (Jönköpings län), 10 km sydöst om Eksjö; 473 invånare (2006). Albert Engströms barnsdomshem är inrymt i hembygdsgården. Hult, som är beläget längs riksväg 33, har främst pendling till Eksjö.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Eksjö och Höreda, i söder: Mellby och Edshult, i öster: Bellö och Ingatorp, och i norr: Västra Ryd och Svinhult i Östergötlands län.


Gårdar

Personliga verktyg