Ingatorp i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län i Småland. Ingatorp före detta församling i Linköpings stift, Eksjö kommun, Småland (Jönköpings län), Södra Vedbo härad. Ingatorp ingår sedan 2005 i församlingen Ingatorp-Bellö; Ingatorp består av en dalgångsbygd längs Brusaån samt spridd bebyggelse i höjdlägen i omgivande, kuperad skogsmark. Cirka 35 fornlämningar är kända, i regel spridda rösen och röseliknande stensättningar från bronsåldern eller äldre järnåldern. Slagg efter lågteknisk järnhantering förekommer. Nuvarande bygd är som äldst medeltida. Kyrkan av sten med smalare halvrunt kor byggdes 1834, varvid tornet från 1755 behölls. Efter en brand 1911 ombyggdes kyrkan efter Fredrik Falkenbergs ritningar. Jugendinteriören är en av landets bäst bevarade. Delar av ett altarskåp från 1528 och ett krucifix från 1400-talet har bevarats. –Ortnamnet (1337 in ... Ingathorp) innehåller genitivform av mansnamnet Inge och torp 'nybygge'.

Ingatorp tätort i Eksjö kommun, nordöstra Småland (Jönköpings län) 28 km öster om Eksjö; 501 invånare (2006). I Ingatorp, beläget längs riksväg 33, finns småindustrier. Pendling till Hjältevad och Eksjö förekommer.


Närliggande socknar i väster: Hult, i söder: Bellö och Kråkshult, i öster: Hässleby, och i norr: Rumskulla i Kalmar län, Svinhult och Västra Ryd i Östergötlands län.


Bruk

Gårdar

Personliga verktyg