Edshult i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Linköpings stift, Eksjö kommun, Småland (Jönköpings län), Södra Vedbo härad; 190 invånare (2006). Det är en skogsbygd med spridd bebyggelse, till större delen på näs mellan Solgen och andra sjöar. Av fornlämningar är endast enstaka stenåldersfynd och ett par rösen kända. Från medeltiden härrör en borgruin, en ödekyrkogård med grund till träkyrka samt en öde bytomt vid Edshults säteri, och Edshult började i huvudsak bebyggas under samma tid. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och sakristia är byggd 18361838. Vid en omfattande restaurering 19551957 avskärmades kyrkorummets östra del till en mindre gudstjänstlokal. Altartavlan är målad av Ludvig Frid. Ett altarskåp från 1400-talets senare del har bevarats. Dopfunten av mässing är gjord 1672. Den medeltida träkyrkan i Edshult var en märklig treskeppig byggnad, troligen från 1200-talet, med en rik målningsdekor från 1300-talets förra del. Av denna är 14 bräder med målningar bevarade i Statens historiska museum. Kyrkan revs 1838. Av den medeltida sätesgården i Edshult återstår smärre byggnadslämningar. Ortnamnet (1380-talet? De parochia Eezhwlt) innehåller ed 'passage mellan vatten', 'väg', åsyftande landförbindelsen mellan sjöarna Solgen och Mycknaflon, och hult 'liten skog'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Mellby, i söder: Skede, i öster: Kråkshult och Bellö, och i norr: Hult.


Gårdar

Personliga verktyg