Huvudsida

Från Wiki
(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 48: Rad 48:
 
[[Glifsån]]
 
[[Glifsån]]
  
[[Gloppsjön]
+
[[Gloppsjön]]
 
   
 
   
 
[[Gläfse]]
 
[[Gläfse]]

Versionen från 8 december 2008 kl. 21.38

Välkommen till Bruks-wikin

Sällskapet Vallonättlingar och Föreningen för Smedsläktsforskning.

Detta är Sällskapet Vallonättlingars och Föreingen för Smedsläktsforsknings gemensamma wikipedia för dokumentation av bruksorter, bruksmiljöer, dess historik liksom även produktionsmetoder och annat som kan vara av intresse när det gäller vallonsläkters och smedersläkters verksamhet genom århundradena. Ett interaktivt forum för frågor och diskussioner om släktforskning och annat rörande vallonsläkter och smedsläkter kan du med fördel gå till vårt Vallon- och smedsläktsforum.

Vi kommer att fylla på material inom närmaste tiden. Just nu pågår testverksamhet och uppbyggnad av grunderna. Hör gärna av dig till oss med ideer och synpunkter!

Bruksmiljöer

Bruksmiljöer kan delas in på många olika sätt. Produktionsmetoder är ett sätt. Geografiskt är ett annat. Kulturellt och hsitoriskt är ytterligare sätt att dela in miljöerna. Vi utgår till att börja med från en grov indelning och förfinar den efter hand.

Vallonbruk

Med Vallonbruk menar vi här i första hand bruk där man använt vallonsmidet som produktionsmetod, men även bruksorter där vallonsläkter varit dominerande för att ortens utveckling och samhällsliv. Bland mera kända vallonbruk i Uppland kan nämnas Lövstabruk, Österbybruk, Forsmark, Gimo, Strömsberg, m.fl. I Östergötland och södra landet i övrigt kan nämnas Finspång, Godegård, m.fl. Längre norrut i Sverige kan nämnas Gysinge, Strömbacka, Kengis och en massa andra.... Det skall också nämnas att en del valloner flyttade vidare till Finland. Där kan nämnas orter som t.ex. xxxx. Under avsnittet Vallonbruk finns fylligare förteckning och länkar till beskrivningar.

Andra bruksmiljöer

Det finns och har funnits många olika former av järnbruk och järnhantering. Givetvis har den varierat mycket in sina former genom århundradena. Vi gör här en första, övrsiktlig indelning geografiskt.

Götaland

Exempel i alfabetisk ordning:

Adamsberg

Forsvik

Fröl

Hävla

Bergslagen

Med Bergslagen avses den malmrika trakten kring gränserna mellan Dalarna, Västmanland och Värmland. Här finns av naturliga skäl en mycket omfattande mängd med såväl riktigt gamla som mera sentida bruksmiljöer. Exempel på äldre miljöer som drivs som fullt fungerande och visas för besökare är Karmansbo i Västmanland. En välbevarad äldre bruksmiljö, som dessutom klassats som världsarv, är Engelsberg. Nedan följer ytterligare.

Abeckshyttan

Andersbenning

Allmänningsbo

Floijfors

Glifsån

Gloppsjön

Gläfse

Skirsjöhyttan - se Gloppsjön

Övriga Svealand

Exempel:

Ackkärr

Acksjöhyttan

Adolfsfors

Algrena

Allström

Giälhyttan

Glumserud

Glumstjuv

Åboholm - se Algrena

Norrland

Några exempel:

Alderfors

Galtström

Lögdö

Västanå

Övrigt

En bruttolista hos FFS: http://www.genealogi.se/smed/harmens2.html

Historik

Järnhantering i historien

Bergsmän

Metoder i järnhanteringen

Malmhantering, brytningsteknik, grovor...

Från malm till tackjärn...

Masugnar...

Från tackjärn till stångjärn ... Genom åren har många metoder för järnframställiing förekommit... Osmundsmide, Tysksmide, Vallonsmide, Lancashiresmide, etc...

Yrken inom järnhanteringen

Det finns många yrken som är intressanta att skriva om här... Olika typer av smeder, kolare och andra yrken runt dessa. För en fylligare lista och näramre beskrivningar, läs mera på yrken.

Släkter

Inom järnhanteringen finns många kända släkter...

Vallonsläkter

Vallonsläkter härstammar i huvudsak från valloninvandringen till Sverige på 1600-talet. Många av dessa släkter finns fortfarande som aktiva släktnamn idag, medan andra försvunnit under århundradena. Du kan också se en del exempel på Vallonsläkter.

Smedsläkter

Det finns en omfattande förteckning över större och mindre smedsläkter. Här finns mera om övriga smedsläkter, etc...

Andra släkter

Andra bruksägarsläkter, t.ex. Grill, Tamm, etc...

Etc ...

Litteratur och forskningstips

Det finns omfattande litteratur och annat liknande material inom området. Här tar vi upp några exempel och hänvisar också till ett antal listor och förteckningar som finns tillgängliga på nätet eller på annat sätt.

Forskningsområden....

Metodik...Wikipedia Redigering | Redigeringhjälp | Wikipedias riktlinjer | Användare i Wikipedia | Integritetsplicy

Personliga verktyg