Nydala i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 209 invånare (2006). Nydala består av mossrik och glesbebyggd skogsbygd runt sjön Rusken. Fem hällkistor från stenåldern, rösen och stensättningar av bronsålderstyp samt två domarringsgravfält från äldre järnåldern är kända. Vid kyrkan finns bland annat ett par frilagda husgrunder från Nydala kloster. Den medeltida klosterkyrkan, påbörjad snart efter klostrets grundande men invigd först 1266, ombyggdes på 1790-talet till sockenkyrka. Därvid revs långhuset och södra tvärskeppets sidokapell. Ett trätorn i väster byggdes i början av 1700-talet. Orgelläktaren har målningar av Pehr Hörberg. En omfattande restaurering ägde rum 19641967. Nordväst om kyrkan ligger klostrets ännu bevarade portkapell, Bondkyrkan, en under 1960-talet återuppförd stenbyggnad med smalare kor. Herrgårdens nuvarande huvudbyggnad med reveterat timmer i två våningar under mansardtak härrör från 1790-talet. –Ortnamnet (11341166 de Nova valle, 1366 ii Nydal) har ursprungligen tillkommit Nydala kloster, vars namn är en översättning av Nova Vallis 'den nya dalen', givet i analogi med Clara Vallis 'den ljusa dalen', det latinska namnet på Clairvaux.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Hagshult och Fryele, i söder: Gällaryd, i öster: Hjälmseryd och Vrigstad, och i norr: Svenarum.


Gårdar

Personliga verktyg