Fryele i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Östbo härad; 444 invånare (2006). Fryele utgörs av en mossrik skogsbygd med spridd bebyggelse och odlingsmark. Cirka 225 fornlämningar är kända. Förutom spridda fynd och en boplats märks fem hällkistor från stenåldern. Några rösen är från bronsåldern. Från äldre järnåldern dominerar domarringar, bland annat på fem gravfält. Höggravfält från yngre järnåldern finns vid Fryele och Näsbyholm. Kyrkan av sten med torn och tresidigt kor byggdes 17881789 och ersatte en medeltida stenkyrka. Inredningen med altaruppsats från 1795 och predikstol från 1796 bevarar väl sin ursprungliga sengustavianska prägel. Ett krucifix från 1400-talet och en romansk dopfunt från cirka 1200 har bevarats. – Ortnamnet (12011223 i uilla...Frøøle) innehåller sannolikt ett ord motsvarande got. alhs 'tempel' och det i Saliska lagen belagda alach 'byggnad' eller dylikt samt en form av gudinnenamnet Fröja.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Värnamo, i söder: Voxtorp, i öster: Gällaryd och Nydala, och i norr: Hagshult.


Bruk

Gårdar

Personliga verktyg