Hjälmseryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Sävsjö kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 1.268 invånare (2006). Hjälmseryd består av spridda odlingsbygder, omgivna av mossrik skogsbygd kring sjösystem i Lagans övre biflöden. Cirka 85 fornlämningar är bevarade. Förutom talrika fynd finns minst en stenåldersboplats. I övrigt finns dels spridda rösen (ofta stora) och stensättningar av bronsålderstyp, dels gravfält från yngre järnåldern vid två byar på norra delen. I övrigt bebyggdes området under medeltiden. Den gamla kyrkan är en tornlös romansk absidkyrka från 1100-talet med rikt utformad sydportal. Sedan den nya kyrkan färdigställts blev den gamla ruin men återuppfördes 19331934. En senare förlängning mot väster återuppbyggdes dock inte. Kyrkan hade en förnämlig romansk kalkmålningsdekor vilken dock förstördes under ruintiden. Predikstolen härrör från 1657 och dopfunten är samtida med kyrkan. Den nya kyrkan av sten med torn och korabsid stod färdig 1853. –Ortnamnet (cirka 1300 de ... Hialmered, 1312 in Hialmsryd) är troligen bildat till hjälm 'skyddstak för hö' eller dyligt och ryd 'röjning'. Förleden har även föreslagits innehålla ett personnamn.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Nydala och Gällaryd, i söder: Slätthög, Aneboda och Asa i Kronobergs län, i öster: Stockaryd och Hultsjö, och i norr: Vrigstad.


Gårdar

Personliga verktyg