Gällaryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Östbo härad; 543 invånare (2006). Gällaryd är en småbruten och mossrik skogsbygd med gles bebyggelse. Kända fornlämningar är två hällkistor och en stridsyxgrav från stenåldern samt fem rösen av bronsålderstyp, medan nuvarande bygd härrör från medeltiden. Vid Ohs finns rester av en hyttruin. Kyrkan av sten med torn och halvrunt kor stod färdig 1786 och ersatte en medeltida träkyrka. Kyrkan äger två fragmentariska triumfkrucifix från 1200-talet respektive 1300-talet. – Ortnamnet (1290 de...Gyelleryth) har antagits innehålla en form av det fornsvenska mansnamnet Gælle och ryd 'röjning'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Fryele, Värnamo och Voxtorp, i söder: Rydaholm, i öster: Mistelås och Slätthög i Kronobergs län och Hjälmseryd, och i norr: Nydala.


Bruk

Gårdar

Personliga verktyg