Rydaholm i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Östbo härad; 2.873 invånare (2006). Rydaholm har en central odlingsbygd i höjdläge, som omges av glesbebyggd skogsbygd. Cirka 290 fornlämningar är kända, bland annat flera hällkistor från stenåldern, åtskilliga bronsåldersrösen och ett tiotal höggravfält från yngre järnåldern, av vilka ett också har en stor skeppssättning. Två runstenar finns, och ålderdomlig fossil åkermark förekommer. Kyrkan av sten med halvrunt kor byggdes 1793. Från dess märkliga romanska föregångare, byggd av Linköpingsbiskopen på 1100-talet, bevarades det mäktiga tornet av finhuggen granit med dubbla spiror samt flera portalskulpturer, nu inmurade vid sydportalen. Vidare har bevarats ett triumfkrucifix från 1200-talet och den skulpterade dopfunten från cirka 1200. –Ortnamnet (1299 in Rythaholm) innehåller sannolikt genitiv plural av ryd 'röjning', 'öppen plats' och holm 'upphöjning i terrängen'.

Rydaholm tätort i Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), 30 km sydöst om Värnamo; 1.554 invånare (2006). I Rydaholm, som är beläget vid riksväg 27, är service- och industriort. Industrin omfattar främst företag i trä- och gummiindustri

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Dörarp, Berga och Ryssby i Kronobergs län, i söder: Vislanda i Kronobergs län, i öster: Hjortsberga, Mistelås och Slätthög i Kronobergs län, och i norr: Gällaryd och Voxtorp.


Gårdar

Personliga verktyg