Voxtorp i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Östbo härad; 1.896 invånare (2006). Voxtorp består av strandbygder vid sjöar i Lagans övre biflöden samt spridd höjdbebyggelse i omgivande skogsmark. Cirka 105 fornlämningar är kända. Ett tiotal boplatser och en hällkista är från stenåldern och några rösen från bronsåldern. Från järnåldern är främst fyra höggravfält från den yngre delen och en vikingatida runsten. Vidare finns en ruinkulle efter en medeltidsborg. Den nyklassicistiska kyrkan med torn och halvrunt kor byggdes 18411843 och ersatte en medeltida stenkyrka. Altartavlan är målad av Kilian Zoll 1846. En äldre altaruppsats från 1735 är bevarad liksom ett triumfkrucifix från ca 1300 och en dopfunt från cirka 1200. –Ortnamnet (12361238 Ouaxthorp) innehåller genitiv av ett mansnamn Ovagh. Efterleden är torp 'nybygge'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Värnamo och Tånnö, i söder: Berga i Skaraborgs län och Rydaholm, och i öster: Gällaryd.


Gårdar

Personliga verktyg