Säby i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Linköpings stift, Tranås kommun, Småland (Jönköpings län), Norra Vedbo härad; 16.571 invånare (2006). Säby består av en öppen dalbygd längs Svartån, omgiven av bruten skogsbygd med dal- och höjdbebyggelse, samt Tranås tätort vid Sommen. Cirka 180 fornlämningar är bevarade och minst 75 borttagna. Två hällkistor är från stenåldern och spridda rösegravar från bronsåldern. Två äldre järnåldersgravfält, av vilka ett märkligt vid Mada, domineras av domarringar, och sex höggravfält är från yngre järnåldern. Kyrkan av sten härrör från cirka 1200. Möjligen under 1400-talets förra hälft breddades den mot söder och förlängdes mot öster. Senare under 1400-talet välvdes kyrkan. En korsarm i norr byggdes 1689 och 1731 ett torn, som dock måste rivas 1745, då också en korsarm i söder tillkom. Ett nytt torn stod färdigt 1756. Två gravkor i söder byggdes 1746 respektive 1748. Kyrkan har kalkmålningar från cirka 1500. Predikstolen uppsattes 1653. En pietàskulptur från ca 1425 är bevarad. Dopfunten är daterad 1593. –Ortnamnet (1335 ecclesie Sæby), givet efter kyrkbyn, innehåller fornsvenska sæ, en gammal form för sjö, och by 'gård'; 'by'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Linderås, i söder: Frinnaryd, i öster: Torpa och Blåvik i Östergötlands län, och i norr: Rinna och Trehörna i Östergötlands län.


Gårdar

Personliga verktyg