Linderås i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Linköpings stift, Tranås kommun, Småland (Jönköpings län), Norra Vedbo härad; 764 invånare (2006). Linderås består av en slätt vid Svartån, kuperade dal- och höjdbygder i huvuddelen och i norr av skog på Hålaveden. Cirka 95 fornlämningar är bevarade. Spridda gravar och åtta små gravfält är från äldre järnåldern, medan två höggravfält och en runsten är från yngre järnåldern. Nuvarande bygd är främst medeltida. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och med sakristia i öster byggdes 17931794 och ersatte en romansk stenkyrka. Från denna har bevarats ett triumfkrucifix från 1400-talet och en skulpterad dopfuntscuppa från 1100-talet, tillskriven Bestiarius. Göberga är känt sedan 1411. Den nuvarande herrgården med huvudbyggnad och två flyglar av timmer i en våning härrör från 1700-talets slut. Göberga blev byggnadsminne 1978. –Ortnamnet (1310 Linderaas) innehåller sannolikt trädbeteckningen linde 'linddunge', 'bestånd av lind' och rås 'kärr'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Adelöv och Vireda, i söder: Lommaryd och Frinnaryd, i öster: Säby, och i norr: Trehörna och Stora Åby i Östergötlands län.


Gårdar

Personliga verktyg