Frinnaryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Linköpings stift, Aneby kommun, Småland (Jönköpings län), Norra Vedbo härad; 781 invånare (2006). Frinnaryd är en höglandsbygd öster om Svartån med spridd bebyggelse i höjdlägen. Drygt 150 fornlämningar är kända. Med undantag för en hällkista och ett fåtal spridda rösen ligger de på tre gravfält från yngre järnåldern vid Frinnaryd, Hästeryd och Iseryd. Övriga byar tycks vara grundlagda först under medeltiden. Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Den förlängdes mot väster 1858 och ett torn uppfördes 18881889 efter ritningar av Hugo Hammarskjöld (18451937). Ett triumfkrucifix från 1400-talets slut är bevarat. – Ortnamnet (12921312 de Frinnarydhum) innehåller i senare leden ryd 'röjning'. Förleden är ännu ej tillfredsställande tolkad.

Frinnaryd tätort i Aneby kommun, cirka 11 km norr om Aneby; 225 invånare (2006). Frinnaryd, beläget vid järnvägen Stockholm-Malmö, är en bostadsort med viss småindustri. Pendling sker till Tranås och Aneby.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Lommaryd, i söder: Marbäck, i öster: Torpa i Östergötlands län, och i norr: Säby och Linderås.


Gårdar

Personliga verktyg