Slögestorp i Hakarp

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Hakarp socken i Jönköpings län: Karta.

1543 Lit. A: Slötztorp, Lit. B: Slestorp, 1545: Slustorp, 1546: Slöestorp, 1559: Slöstorp, 1561: Slögestorp, 1600 (tiondelängd): Slustorp, 1612: Slöjstorp, 1680, 1715, 1733: Slögestorp, 1790: Slöggestorp. Förleden är möjligen ett tillnamn bildat av adjektivet slög, fornsvenska slögher, som betyder händig, konstfärdig, skicklig, av samma stam, som ingår i "slöjd". (Se Laur Petri övers av profeten Jesaja 40:20: "En slögh mestare, then honom gör itt belete"). Förleden kan också tänkas vara adjektivet slö, som stundom i äldre språk och i dialekter har formen slög=slö, svag, trög.

av Axel Forsström i 1990 års Hakarps Krönika.

Slögestorp, 1/2 mantal frälse. "Slestorp" tillhörde 1543 skrives namnet Slusstorp. År 1628 ligger det till Skålabro. Från 1627 till omkring 1700 är ägarna desamma som till Baggarp. Omkring 1765 tillträddes gården av Anders Jönsson, född den 25 april 1716.

av Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.


Backstugor

Berget och Lundholmen

Andra byggnader på gården

Soldattorp nr 59

Personliga verktyg