Gislaved i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Gislaved kommun, Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 10.590 invånare (2006), bestående av före detta Båraryds socken samt en mindre del av Anderstorps socken. Gislaved utgörs av en glesbebodd skogsbygd i höjdlägen väster om den skogbeväxta Nissadalen, där numera också tätorten är belägen. Ett 20-tal förhistoriska fornlämningar är kända. Dessa består förutom av några stenåldersboplatser i huvudsak av spridda gravar från äldre järnåldern, vanligen domarringar. Längs ådalen finns lämningar av lågteknisk järnframställning. Den nuvarande bondebygden är som äldst medeltida. Kyrkan av tegel är byggd 1904. Den förlängdes och försågs med nytt torn vid en ombyggnad 1935, då också det tidigare koret blev sakristia. Kyrkan har målningsdekor av Axel Wallert från 1955. Båraryds kyrka av sten med torn och sakristia invigdes 1882. Från dess medeltida föregångare är en romansk dopfunt från cirka 1200 bevarad. Gyllenfors kapell är en tornlös byggnad från 1938. Vid en restaurering 19761977 tillkom invändiga målningar av Pär Andersson. – Ortnamnet (1434 Gislawith) innehåller mansnamnet Gisle och fornsv. vidher 'skog'.

Gislaved [ji´s-] kommun i västra Småland (Jönköpings län); 1143 km2, 29.492 (2006) invånare. Gislaved gränsar mot Västergötland och Halland. genomkorsas av riksvägarna 26 och 27.

Gislaved centralort i Gislaved kommun, 75 km sydväst om Jönköping. 10.091 invånare (2006). Gislaved som är beläget där riksvägarna 26 och 27 korsar varandra, är industriort. Gislaved växte fram som industriort i Båraryds kommun, och 1904 upprättades municipalsamhälle med 600 invånare. År 1949 bildade kommunen jämte angränsande Gyllenfors municipalsamhälle köping med namnet Gislaved. Orten har en dominerats av industrin, främst gummifabrik, och haft en kraftig befolkningstillväxt.

Nationalencyklopedin


Socknar: Anderstorp, Boseryd, Burseryd, Gislaved, Gryteryd, Kållerstad, Norra Hestra, Reftele, Sandvik, Stengårdshult, Södra Hestra, Valdshult, Villstad, Våthult, Ås och Öreryd.

Tätorter: Anderstorp, Broaryd, Burseryd, Gislaved, Hestra, Reftele, Skeppshult och Smålandsstenar.

Närliggande socknar i väster: Mossebo och Sjötofta i Älvsborgs län och Våthult, i södra: Villstad och Reftele, i öster: Anderstorp och Källeryd, och i norr: Norra Hestra.


Gårdar

Personliga verktyg