Ödestugu i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län i Småland. Ödestugu, församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 485 invånare (2006). Ödestugu består av en central dalbygd med omgivande kuperad och glesbebyggd skogsbygd på höglandet. Cirka 270 fornlämningar är kända. Spridda rösegravar kan gå tillbaka till bronsåldern, men äldre järnåldern dominerar med cirka 20 små gravfält av bland annat kvadratiska stensättningar, domarringar och resta stenar. Lågteknisk järnslagg förekommer. Den tornlösa stenkyrkan härrör möjligen från cirka 1300 och förlängdes mot väster under 17501760-talen, då också vapenhuset i väster tillkom. Interiören har kalkmålningar från cirka 1600 och 1750. Predikstolen fick sin nuvarande utformning vid 1700-talets mitt. Dopfunten torde vara samtida med kyrkan. –Ortnamnet (1295 in Ødhistuw, 13001310 de...Øæstufhu) innehåller genitiv att ett fornsvenskt mansnamn Ødagh och en böjningsform av fornsvenska stova 'stuga'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Byarum, i söder: Svenarum, i öster: Malmbäck, och i norr: Forserum, Öggestorp, Rogberga och Barnarp.


Gruvor

Gårdar

Personliga verktyg