Bredaryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Värnamo kommun i Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 2.044 invånare (2006). Bredaryd består av slätt- och skogsbygd kring Bolmens tillflöden. I Bredaryd finns drygt 200 fornlämningar. Kring det forntida Bolmens stränder finns stenåldersboplatser och högar av sydskandinavisk bronsålderstyp samt i anslutning till byarna höggravfält från yngre järnåldern. Därutöver finns en runsten. Den rymliga stenkyrkan med torn och halvrunt kor invigdes 1865 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna är en romersk dopfunt från 1100-talets slut, en altaruppsats från ca 1700 och en predikstol från 1640 bevarade. Den nuvarande altartavlan från 1894 är målad av Ludvig Frid. – Sockennamnet (1306 de Breþa rydh), lånat från byn Bredaryd, är bildat till adjektivet bred och ryd 'röjning'.

Bredaryd tätort i Värnamo kommun, 19 km väster om Värnamo; 1.440 invånare (2006). Bredaryd är industriort med diversifierad industrisektor. Bland den större företagen märks Maskin AB Rapid (tillverkar system för återvinning av plastråvaror) och Bladhs Plast Bredaryd AB.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Reftele, i söder: Ås och Torskinge, i öster: Forsheda, och i norr: Kulltorp.


Gårdar

Personliga verktyg