Forsheda i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Värnamo kommun, Småland (Jönköpings län), Västbo härad; 1.793 invånare (2006). Forsheda består av odlingsbygd längs Storån och är i höjdlägen omgivet av mossrika skogsmarker. I Forsheda finns nära 200 kända fornlämningar. Bortsett från några spridda bronsåldersrösen ligger dessa på höggravfält från yngre järnåldern vid sex av de nuvarande byarna. Av två vikingatida runstenar är den ena rest över en man som stupat i Skåne och förts "till Finnveden". Kyrkan av sten med torn och halvrunt kor invigdes 1869 och ersatte en romansk stenkyrka. Altaruppsatsen från 1709 inramar ett krucifix från 1687. En medeltida dopfunt är bevarad. – Ortnamnet (1272 Forsith?, 1415 j Forswidhe) har ansetts innehålla ordet fors, syftande på en fors i Storån, och fornsv. vidher 'skog'. Ytterligare tolkningsförslag finns dock.

Forsheda tätort i Värnamo kommun, cirka 15 km väster om Värnamo; 1.486 invånare (2006). Forsheda, beläget vid riksväg 27, är en bostads- och industriort. Största industri är gummiindustrin Forsheda AB. Pendling sker till Värnamo.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Kulltorp och Bredaryd, i söder: Torskinge och Dannäs, och i öster: Hånger och Kärda.


Gårdar

Personliga verktyg