Bredestad i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län i Småland. Bredestad, före detta församling i Linköpings stift, Aneby kommun i Småland (Jönköpings län), 2.270 invånare (1990). Bredestad som sedan 2006 igår i Aneby församling, Norra Vedbo härad; Bredaryd består av dalgångsbygder i anslutning till Svartån och av spridd höjdbebyggelse utanför dessa. Cirka 200 fornlämningar är kända, förutom enstaka bronsåldersrösen i huvudsak belägna på järnåldersgravfält med högar, domarringar och stensättningar. Den romanska absidkyrkan av sten är uppförd cirka 1200 och senare förlängd mot väster. Tornet av trä är byggt under 1700-talets förra hälft. Koret nybyggdes 1867, i stort sett med bibehållande av sitt gamla utseende. Långhustaket har målningar från 1700-talet. Predikstolen tillkom 1648. Flera medeltida skulpturer är bevarade. – Ortnamnet (12921312 de Bredhestadhum) innehåller sannolikt adjektivet bred och plural av fornsvenska stadher 'ställe'.


Närliggande socknar i väster: Bälaryd, i söder: Flisby, i öster: Askeryd, och i norr: Marbäck och Lommaryd.


Bruk

Gårdar

Personliga verktyg