Flisby i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Linköpings stift, Nässjö kommun, Småland (Jönköpings län), Södra Vedbo härad; 774 invånare (2006). Femsjö är en omväxlande odlings- och skogsbygd kring Svartåns övre lopp med jämnt spridd bebyggelse. Här finns över 350 fornlämningar, bland annat fyra hällkistor samt åtskilliga spridda rösen, kvadratiska stensättningar och domarringar från perioden bronsåldern till äldre järnålder. Av gravfält från äldre järnåldern märks "Brudadungen" med bland annat en monumental treudd och 38 domarringar. Höggravfält från yngre järnåldern ansluter till sex byar i ådalen, och tre vikingatida runstenar är kända. Kyrkan av sten med torn och absidformat kor är byggd 18501853 efter J A Hawermans ritningar. Av den föregående stenkyrkan från 1100-talet återstår en låg ruin. Bland inventarierna märks ett altarskåp från 1400-talet, ett krucifix från 1200-talet, orgeln, byggd av Sven Nordström 1856, samt dopfunten från cirka år 1200. Knutstorps herrgårds huvudbyggnad, en reveterad tvåvåningsbyggnad från 1831 med kvadratisk plan och central trapphall, blev byggnadsminne 1983. – Ortnamnet (1337 Flithisby) innehåller troligen en form av det gamla namnet på nuvarande Flisbysjön och by 'gård', 'by'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Järsnäs och Barkeryd, i söder: Nässjö och Norra Solberga, i öster: Eksjö och Askeryd, och i norr: Bredestad och Bälaryd.


Gårdar

Personliga verktyg