Marbäck i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, före detta församling i Linköpings stift, Aneby kommun, Småland (Jönköpings län), Norra Vedbo härad; 909 invånare (1993).Marbäck, som sedan 2006 ingår i Aneby församling, k består av en markant dalgångsbygd vid Svartån och sjön Ralången samt bruten skogsbygd öster därom. Cirka 145 fornlämningar är kända, bland annat spridda rösen, kvadratiska stensättningar och stenkretsar från bronsålder och äldre järnålder samt fem gravfält från yngre järnåldern. Kyrkan av sten härrör troligen från 1100-talets senare del och förlängdes mot öster under 1200-talets förra hälft. Valven tillkom under 1400-talet. Under 1600-talets senare del uppfördes två korsarmar av trä. Tornet byggdes 1879 och de båda korsarmarna förnyades av tegel 1913. Interiören har kalkmålningar från cirka 1500, tillskrivna Amunds skola, samt från 1628. –Ortnamnet (1337 de...Marbæk) anses innehålla ordet mark, sannolikt i betydelsen '(gräns)-skog', och bäck.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Lommaryd och Bälaryd, i söder: Bredestad, i öster: Askeryd och Asby och Torpa i Östergötlands län, och i norr: Frinnaryd.


Gårdar

Personliga verktyg