Kråkshult i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Linköpings stift, Eksjö kommun, Småland (Jönköpings län), Östra härad; 129 invånare (2006). Kråkshult är en kuperad skogsbygd på höglandet med spridd bebyggelse i höjdlägen. Cirka 35 fornlämningar är kända: en hällkista, spridda rösen och stensättningar av bronsålderstyp samt två mindre gravfält med likartade gravar. Nuvarande bygd härrör från medeltiden. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och med smalare sakristia i öster byggdes 18011803 och ersatte en medeltida stenkyrka på annan plats. Interiören bevarar väl sin ursprungskaraktär. –Ortnamnet (13001310 de ... Kracsholth) innehåller möjligen en form av ett personnamn motsvarande det fornvästnordiska mans(bi)namnet Krákr och hult 'liten skog'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Bellö, Edshult och Skede, i söder: Karlstorp, i öster: Hässleby, och i norr: Ingatorp.


Gårdar

Personliga verktyg