Hässleby i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Linköpings stift, Eksjö kommun, Småland (Jönköpings län), Södra Vedbo härad; 1.804 invånare (2006). Hässleby består av en flack, delvis öppen dalgångsbygd kring Brusaån, nu delvis tätbebyggd, samt spridd bebyggelse i höjdlägen i omgivande, kuperade skogsmarker. Tio fornlämningar är kända. Nuvarande bygd är som äldst medeltida. Kyrkan av sten med torn och smalare sakristia i öster byggdes 18561860 efter F.W. Scholanders ritningar. Den ersatte en medeltida stenkyrka. Altarmålningarna från 1961 är utförda av Waldemar Lorentzon. Dopfunten av mässing skänktes 1675. En kista med intarsiadekor från 1500-talets slut har troligen profant ursprung. –Ortnamnet (1300 de Hæsleby) innehåller hässle 'hasseldunge' och by 'gård', 'by'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Ingatorp, Bellö och Kråkshult, i söder: Karlstorp, och i öster: Lönneberga, Pelarne och Rumskulla i Kalmar län.


Gårdar

Personliga verktyg