Karlstorp i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Vetlanda kommun, Småland (Jönköpings län), Östra härad; 460 invånare (2006). Karlstorp utgörs av en kuperad skogsbygd med glest spridd bebyggelse. En hällkista och tre rösegravar av bronsålderstyp är de enda kända fornlämningarna. Nuvarande bygd är äldst medeltida. Slagg efter lågteknisk järnframställning förekommer. Den tornlösa stenkyrkan byggdes 1760 och ersatte en medeltida träkyrka, vars stensakristia från 1718 behölls. Altartavlan är målad av Einar Forseth 1936. Läktarbarriären har målningar från 1774. Ett triumfkrucifix från 1200-talets senare del har bevarats. –Ortnamnet (13001310 de Kar[rls]thorp) innehåller mansnamnet Karl och torp 'nybygge'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Kråkshult, Skede och Alseda, i söder: Ökna och Järeda, Målilla och Lönneberga i Kalmar län, och i norr: Hässleby.


Gårdar

Personliga verktyg