Hultsjö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Sävsjö kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 444 invånare (2006). Hultsjö är en kuperad och sjörik skogsbygd delvis med omfattande odlingsmarker i höjdlägen. Cirka 270 fornlämningar är bevarade. Fem hällkistor från stenåldern och ett flertal, ofta stora bronsåldersrösen förekommer. Vid Hultsjö by finns tre gravfält (varav ett ovanligt stort) från äldre järnålderns yngre del. Övriga byar verkar härröra från medeltida bebyggelse. En ödekyrkogård finns kvar efter den äldre kyrkan. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och smalare sakristia bakom altaret stod färdig 1860 och ersatte en medeltida stenkyrka på annan plats. Ett triumfkrucifix från cirka 1500 och en skulpterad dopfunt från cirka 1200 har bevarats. –Sockennamnet (1270-talet de Hølsio) innehåller ett sjönamn med förleden fornsvenska hyl 'fördjupning eller utvidgning i sjö eller vattendrag'.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Stockaryd och Hjälmseryd, i söder: Aneboda och Asa i Kronobergs län, i öster: Fröderyd och Skepperstad, och i norr: Hjärtlanda.


Gårdar

Personliga verktyg