Stockaryd i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Sävsjö kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 1.423 invånare (1994) 1.209 invånare 2006. Stockaryd består av kuperad skogsbygd med spridd bebyggelse i söder och slätt med mossmarker i norr. Cirka 110 fornlämningar är kända. Två hällkistor är från stenåldern, det finns rösen från bronsåldern och domarringar från äldre järnåldern, men flertalet fornlämningar ligger på ett höggravfält från yngre järnåldern vid kyrkbyn. Kyrkan av trä med torn och smalare tresidigt kor uppfördes 19061907 efter Fritz Eckerts ritningar och ersatte en träkyrka från 1692. Från denna har bevarats predikstolen från 1700-talets början. Altartavlan är målad av Olle Hjortzberg 1954. –Ortnamnet (12331247 jn...Stukkaruth, avskrift) innehåller ordet stock, möjligen syftande på virkestäkt eller en stockbro. Efterleden är ryd 'röjning', 'öppen plats'.

Stockaryd tätort i Sävsjö kommun, Småland (Jönköpings län), 12 km söder om Sävsjö; 1.003 invånare (2006). Stockaryd, som ligger vid Södra stambanan, är känd för sin stora möbeltillverkning och torvbrytning.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Hjälmseryd, i öster: Hultsjö, och i norr: Hjärtlanda, Sävsjö och Vrigstad.


Gårdar

Personliga verktyg