Norra Solberga i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Linköpings stift, Nässjö kommun, Småland (Jönköpings län); Södra Vedbo härad; 2.028 invånare (2006). Norra Solberga är en höglandsbygd med spridd bybebyggelse, vanligen i höjdlägen. Här finns ca 120 fornlämningar; spridda rösen och stensättningar från bronsåldern och äldre järnåldern dominerar. Vidare märks en fornborg. Den gamla kyrkan av sten med smalare kor härrör från 1200-talet. Den tillbyggdes av trä 1663 i väster och 1750 i norr. Sedan den nya kyrkan tillkommit revs tillbyggnaderna och kyrkan blev gravkapell. Efter restaurering återinvigdes den som församlingskyrka 1971. Altarets triptyk härrör från ca 1600. Nya kyrkan är röd granit, är en korskyrka med torn och smalare tresidigt kor, byggd 1898-1900 efter Gustaf E. Pettersons ritningar. Ortnamnet (1335 ecclesie Solbaergha; avser eventuellt Södra Solberga) har troligen åsyftat soligt läge eller solens ställning vid en viss tidpunkt på dagen. Andra tolkningar finns.

Norra Solberga, tätort i Nässjö kommun, Småland (Jönköpings län), 10 km norr om Nässjö, Södra Vedbo härad; 470 invånare (1994). Solberga, som ligger vid Södra stambanan, har växt fram kring järnvägen. På orten finns bland annat trävaruhandel och möbeltillverkning.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Barkeryd och Nässjö, i söder: Norra Sandsjö, i öster: Höreda och Eksjö och i norr: Flisby.


Gårdar

Personliga verktyg