Norra Sandsjö i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Nässjö kommun, Småland (Jönköpings län), Västra härad; 3.306 invånare (2006). Norra Sandsjö är en höglandsbygd med by- och gårdsbebyggelse i strand- och höjdlägen. Cirka 285 fornlämningar är kända. Talrika rösen och spridda stensättningar tillhör bronsålder och äldre järnålder, dessutom finns sju järnåldersgravfält. En vikingatida runsten nämner sex generationer. Den tornlösa stenkyrkan härrör från 1100-talet. Den förlängdes mot öster senare under medeltiden och mot väster ca 1600. Vid en stor ombyggnad 16961709 breddades kyrkan mot norr till det dubbla. Den rika barockinteriören har takmålningar från 1709 och akantusmåleri på väggarna, men fragment finns också av kalkmålningar från 1500-talet. Ett krucifix från 1400-talet och en romansk dopfunt har bevarats. –Ortnamnet (1304 de Sanzsio) har givits efter den intilliggande Sandsjön.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Almesåkra och Bringetofta, i söder: Sävsjö, i öster: Nävelsjö och Björkö, och i norr: Nässjö och Norra Solberga.


Gårdar

Personliga verktyg